Waarom geen Duitse luchtbrug om vluchtelingen te redden?

door László Marácz 

De afgelopen weken waren er chaotische toestanden in verscheidene Europese landen vanwege de instroom van migranten. Even dreigde het helemaal mis te gaan op het treinstation in Boedapest, het Ooststation (Keleti) waar veel migranten bivakkeren.

De vrije doortocht die zaterdag volgde naar Oostenrijk blijkt eenmalig te zijn geweest en het mislukken van de Europese top in Luxemburg over Europese vluchtelingen-quota betekent dat Europa op de korte termijn geen oplossingen heeft voor het migrantenprobleem.

Einddoel Duitsland

De Hongaarse autoriteiten willen dat het Schengen-regime wordt nageleefd wat inhoudt dat illegale migranten geregistreerd en gecontroleerd moeten worden, voordat zij kunnen doorreizen naar andere EU-landen of een asielverzoek doen in Hongarije.

Vele migranten weigeren echter samen te werken met de Hongaarse overheid om zo een eventuele doorreis naar hun einddoel Duitsland niet in gevaar te brengen. De migranten worden gesterkt in hun hardnekkige houding omdat vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel de laatste weken consequent verklaard heeft dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Syrië meer dan welkom zijn in Duitsland. Hiermee draagt Merkel in het bijzonder grote verantwoordelijkheid voor de situatie die nu in Europa ontstaan is.

Het beleid van de Duitse regering heeft in tegenstelling tot andere Europese landen wel een breed maatschappelijk draagvlak. Merkel wordt op haar beurt gesteund door de Duitse werkgevers en vakbonden die verklaard hebben dat de Duitse arbeidsmarkt de komende jaren zeker een half miljoen arbeidskrachten nodig heeft.

De vier EU-lidstaten zijn uitgesproken negatief over het idee van bondskanselier Angela Merkel om vluchtelingen over de Europese Unie te verdelen. ‘Dit zijn katholieke landen waar totaal geen draagvlak is voor de komst van honderdduizenden vooral islamitische vluchtelingen,’ zegt professor László Marácz deze week in een interview met Elsevier.nl >

Schengen

De Hongaarse autoriteiten hebben onder druk van de vluchtelingen de Duitse Ambassade in Boedapest verzocht de vluchtelingen die naar Duitsland willen een inreisvisum voor Duitsland te verstrekken, zodat zij Hongarije op legale wijze conform de Schengen-richtlijnen kunnen verlaten.

De Duitse Ambassade heeft dit op instructies van Berlijn vooralsnog geweigerd. Een geldig visum is ook nodig, omdat een geïrriteerde Oostenrijkse regering gedreigd heeft de grenzen met Hongarije te sluiten als er nog meer illegale migranten uit Hongarije blijven toestromen.

Het is duidelijk dat in deze situatie van chaos en miscommunicatie in Europa criminele bendes die de migranten voor gepeperde prijzen via de Balkan Europa binnenloodsen in de kaart speelt. Dit met alle nare gevolgen van dien vooral voor de migranten en vluchtelingen zelf.

Het eenmalig openstellen van de grenzen om groepen illegale migranten naar Oostenrijk en Duitsland door te laten, biedt geen soelaas en werkt willekeur in de hand.Er blijven veel migranten en vluchtelingen achter in de frontlijnstaten die voor een verdere ontwrichting zorgen in vooral Griekenland en Hongarije.

De schokkende beelden van ‘vluchtelingen’ die met gevaar voor eigen leven Fort Europa proberen binnen te komen, vertekenen de werkelijkheid. Sommige mythes zijn onuitroeibaar. De grenzen zijn poreuzer dan het lijkt en de ene vluchteling is de andere niet. 13 mythes en misverstanden over migratie >

Sneller, veiliger, efficiënter

De Visegrad-landen (het samenwerkingsverband van de Midden-Europese staten Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije) hebben op hun top vrijdag in Praag Duitsland een treincorridor van Boedapest via Slowakije en Tsjechië naar Duitsland voorgesteld waardoor de vluchtelingen Duitsland kunnen bereiken zonder dat het Schengen-regime ter discussie wordt gesteld.

De Duitse regering heeft vooralsnog nog niet gereageerd op dit aanbod. Er is natuurlijk een veel snellere, veiligere en efficiëntere manier om de Syrische vluchtelingen naar Duitsland te krijgen, en dat tegelijkertijd het vrij reizen binnen de EU niet meer ter discussie stelt.

Duitsland zou een voorbeeld moeten nemen aan de geallieerde luchtbrug van 1948-1949 die bijna twee jaar duurde en de levens redde van miljoenen (West)-Berlijners die door de Sovjet-blokkade van de stad met de hongersdood werden bedreigd.

Laat Duitse vliegtuigen met Europese steun een luchtbrug opzetten om de Syrische vluchtelingen uit de hotspots in Boedapest, de Griekse eilanden en Libië direct op te halen en in veiligheid te brengen. Dit zou de vluchtelingen de gevaarlijke routes via de Middellandse Zee en de Balkan om Duitsland te bereiken kunnen besparen en bendes van mensensmokkelaars die vluchtelingen uitbuiten in een klap de knock-out kunnen toedienen.