Griekenland

Het is zo ver: eindelijk krijgt Griekenland een (beetje) schuldverlichting van de Eurolanden. Onder druk van het IMF -dat over het algemeen toch ook niet bekend staat als barmhartig- zijn de Eurolanden door de bocht: de schuldenlast van Griekenland moet omlaag om het land perspectief op herstel te geven.  Met verse tegenzin ging dus ook de Duitse minister van Financiën Schäuble  dinsdagnacht overstag. Omdat Berlijn het IMF hoe dan ook bij de Griekse financiële noodhulp betrokken wil houden.

De schuldverlichting gaat volgens het IMF  nog niet ver genoeg –nodig 100 miljard-, maar: het is een trendbreuk. Het mantra dat alle schulden zullen worden terugbetaald is van de baan. Dat is geen prettig boodschap voor de Euroministers voor de parlementen en kiezers thuis, maar wel een eerlijke reële boodschap. Impliciet erkennen de ministers daarmee volgens mij ook, dat het verzoek van Tsipras en Varoufakis voor een redelijke en structurele oplossing voor de crisis nog niet zo idioot en onmogelijk was. Want meer van hetzelfde -bezuinigen- gaat Griekenland er niet bovenop helpen. En dat betekent op termijn een nieuw Grieks drama

Varoufakis zegt dat hij (destijds als minister van economische zaken) niets radicaals voorstelde – ‘laat Griekenland weer op eigen benen staan’ – maar dat de Eurogroep zijn regering steeds opnieuw mangelde. ‘Een akkoord met ons was rampzalig geweest. Omdat het zou bewijzen dat verzet tegen de trojka loont. Dat sprankje hoop voor de burger was verboden omdat er verkiezingen in Spanje, Portugal en Ierland waren, landen die de bezuinigingsbeker tot de bodem hadden leeggedronken'(de Volkskrant).

Via de Griekse schatkist heeft een soort bail-out van banken in met name Frankrijk en Duitsland plaatsgevonden. De ‘miljarden voor Griekenland’ komen maar gedeeltelijk in Griekenland terecht: het merendeel gaat op aan aflossingen en rente. En Griekenland komt weer dieper in de schulden. Er is dus meer nodig. Voor een structurele oplossing moeten we veel leningen afschrijven en het land weer de ruimte geven om op te bouwen. Dat doet pijn. Maar het voortduren van de Griekse crisis is ook pijnlijk. De PvdA in het Europarlement staat nu ook een ruimhartige kwijtschelding voor ogen.