Referendumdag

Het is zover: we mogen stemmen over het associatieverdrag met Oekraine Ik ben voor het verdrag, maar tegen het referendum. Wat nu? Niet stemmen. Da’s voor ’t eerst.

De afgelopen tijd heb ik mij grondig verdiept in het verdrag. Ik heb de verdragstekst gelezen, opiniestukken gelezen van voor- en tegenstanders, ben bij twee bijeenkomsten aan de UvA geweest en heb de abriposters op het station op mij laten inwerken. Ik ben van de ene verbazing in de andere gevallen: wat een verschrikkelijk gekrakeel. Plofkippen, kleurplaten. En dan gaat het volgens Geenpijl uiteindelijk niet wezenlijk over Oekraine, maar over de onvrede over de EU in het algemeen? Lekker voor die 45 miljoen Oekraïners. Lees verder “Referendumdag”